Fundacja BOŚ

fbosFundacja BOŚ powstała w listopadzie 2009 roku z misją ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju i ekologii. W krótkim czasie stała się jednym z liderów edukacji prozdrowotnej w Polsce.

Zasadniczym celem Fundacji BOŚ jest dokonanie trwałej zmiany w świadomości społecznej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie osobistego wpływu na środowisko i własne zdrowie. Priorytetowym celem jest również zmiana stylu życia na przyjazny środowisku naturalnemu, zmiana modelu żywienia społeczeństwa, a w konsekwencji poprawienie stanu zdrowia Polaków.

Fundacja BOŚ: realizuje opracowane przez siebie nowoczesne, nieszablonowe, ogólnopolskie projekty :

prozdrowotne:
•  „Zdrowo jem więcej wiem”,
•  „Czas na zdrowie”,
•  „Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja”, planujegotuje.pl;

- ekologiczne:
•  „Postaw na Słońce”,
•  „BrudnoTu”, „Ekomodel”,
•  „Tradycyjny Sad”,
•  „Przyroda u Twoich drzwi”;
•  „Zielona Ławeczka” 

wolontariat pracowniczy:
•  „Pomagam cały rok” ,
•  „Mikrodotacje”.

Fundacja także realizuje kampanie społeczne billboardowe (Postaw na Słońce, #BrudnoTu, Ja-Ty-Jemy, To śmieci tuczą dzieci), prasowe (Wakacje w rytmie fit, Higieniczna Kuchnia, Dzieci w cukrze itp), prowadzi ceniony przez odbiorców portal internetowy www.aktywniepozdrowie.pl, którego przystępne w odbiorze treści powstają we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi, organizuje konferencje prasowe, pikniki, pokonkursowe wystawy zdjęć i pokazy filmów. Na zamówienie Fundacji powstały oryginalne i zabawne filmy edukacyjne promujące zdrowy styl życia (m.in. seria „Śmietnik w mojej głowie”).

Intencją programów skierowanych do młodego pokolenia jest „uczyć, bawiąc” – dzieci i młodzież, uczestnicząc w konkursach, zdobywa wartościową wiedzę w atmosferze dobrej zabawy i mądrego współzawodnictwa. Dzięki udziałowi w programach ich uczestnicy rozwijają także swoje talenty i przedsiębiorczość, budują wiarę we własne możliwości i tworzą pozytywne relacje w społeczeństwie.

Programy Fundacji BOŚ są bardzo popularne zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i pedagogów, rodziców i innych odbiorców, z roku na rok rośnie liczba uczestników tych projektów. Rzeczywiste zmiany to niewątpliwie zasługa koncepcji wdrożonej w programach, zgodnie z którą młodzi ludzie mają za zadanie nie tylko zdobyć określoną wiedzę, lecz w atrakcyjny i przekonujący sposób przekazać ją całej społeczności szkolnej.

Fundacja współpracuje z ponad 3 tys. szkół z całej Polski. Corocznie w działaniach Fundacji bezpośrednio bierze udział ok. 200 000 osób, pośrednio 2.5 mln osób.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji